Sidtitel: Erasmus
Utskrivet: 2018-03-20 07:01:55
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=679

Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram inom utbildning och innebär att studenter kan studera på helfart 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det är också möjligt att göra VFU under 2 månader inom Erasmus+. Erasmus+ främjar internationellt samarbete och mobilitet. Erasmus+ gäller för perioden 2014-2020.

Som Erasmusstipendiat har du rätt till ett Erasmusstipendium och studiemedel från CSN. Erasmusstipendiater behöver inte betala terminsavgifter vid värduniversitetet.

Erasmus Charter for higher education 2014-2020.pdf

Sophiahemmet Högskolas Erasmuskod är S STOCKHO26

Samarbetspartners:

Belgien
Karel de Grote University College, Antwerpen

Finland
Tampere University of Applied Sciences, Tammerfors

France
Croix Rouge, Metz

Irland
Royal College of Surgeons, Dublin (Lärarutbyte)

Italy
Universita de Bologna, Bologna

Norge
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Universitetet i Tromsø, Tromsø

Spanien
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

Österrike
University of Applied Sciences, FH Campus Wien, Wien
 
Relaterade länkar:
Erasmus+ - utbyten.se
Erasmus+ - EU-kommissionens webbsida
Erasmus+ - Studera.nu
Student guidebook - Erasmus student network