SHH LOGO
SHH LOGO
Silviasyster - Specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 hp

Grundnivå, halvfart
Uppdragsutbildning


Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Silviasysterutbildningen visar att en utbildning som förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med teoretiska kunskaper om demenssjukdomar, vård och omsorgsmetoder, ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus i utbildningen är god demensvård och att erhålla hög kompetens att arbeta utifrån den palliativa vårdfilosofin i omvårdnadsarbetet. Vidare ger utbildningen en pedagogisk kompetens att delta i handledning och utvecklingsarbete inom undersköterskans ansvarsområde.

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i denna unika utbildning med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård. Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Kurser
Specialisering i demensvård för undersköterskor innehåller 8 kurser. Alla kurser kan läsas separat.
- Omvårdnad av personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Palliativ vård av personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Fältstudier I. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Närståendestöd. 7,5 hp
- Omvårdnad av personer med demenssjukdom och geriatriska sjukdomstillstånd, 7,5 hp (läs om kursen
- Fältstudier II. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Aktiviteter. 7,5 hp
- Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Fältstudier III. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Måltidssituationen. 7,5 hp 
- Handledning och undervisning inom demensvård, 7,5 hp (läs om kursen)

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen är nätbaserad och genomförs i Sophiahemmet högskolas virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Två dagar/kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Utbildningskostnad
11 100 kr per kurs (exkl. moms)
(Priset gäller för kurser som startar 2017)

Programstart
2017-09-04

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till programmet med start 2017-09-04
Sista anmälningsdag 2017-08-21

Vid sen anmälan efter sista anmälningsdag skickas mail direkt till Madeléne Westerberg, madelene.westerberg@shh.se med förfrågan om det finns platser kvar. Därefter kontaktas Du via email eller telefon.

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Pernilla Hillerås, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)
Telefon: 08-406 29 67

 

Relaterade länkar
Stiftelsen Silviahemmets hemsida
Svenskt Demenscentrums hemsida

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut