SHH LOGO
SHH LOGO

Databaser och uppslagsverk

Obs! Inloggning till databaserna Academic Search Elite, CINAHL complete och 
PsychINFO
sker via databasleverantören EBSCO.
Manual för att logga in på Ebsco-host

Nätverk: Logga in på nätverket SHH när du är på Sophiahemmet Högskola för att få tillgång till databaser och fulltext.

Inloggning på distans: Logga först in din dator via VPN-uppkoppling. Använd sedan Länk när du sitter på SHH eller är inloggad via VPN. Då får du tillgång till fler elektroniska artiklar. Se aktiviteten VPN-konto på SEO för mer information om VPN.

Bibliotekskatalogen Sophialine

Academic Search Elite – tvärvetenskaplig databas med över 13 600 indexerade tidskrifter, varav ca 2300 i fulltext.
     Länk när du sitter på SHH eller är inloggad via VPN. Rekommenderas. (Välj först EBSCOhost Web. Välj sedan databas).
     Länk utanför SHH. Kräver inloggning, se Manual för Ebsco ovan. 

CINAHL complete – omvårdnad och närliggande områden, med över 5000 indexerade tidskrifter, varav ca 1300 tidskrifter i fulltext.
     Länk när du sitter på SHH eller är inloggad via VPN. Rekommenderas. (
Välj först EBSCOhost Web. Välj sedan databas).
     Länk utanför SHH. Kräver inloggning, se Manual för Ebsco ovan. 

Cochrane - Systematiska litteraturöversikter i fulltext om effekterna av olika behandlingar, terapier och förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvård. 
     Tillgänglig endast från SHH:s nätverk eller via VPN.

     How to use Cochrane library - engelska

DiVA - SHH (Digitalta Vetenskapliga Arkivet) - Sophiahemmet Högskolas forskningspublikationer och självständiga arbeten

DiVA-portal - Nationell portal omfattande samtliga DiVA-lärosäten och institutioner 

KI Open Archive - KI:s avhandlingsdatabas

LIBRIS - de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst
     Manual: Utforska - sökhjälp

Nationalencyklopedin NE.se - uppslagsverk samt ordböcker  
     Tillgänglig endast från SHH:s nätverk eller via VPN.

PsycINFO – psykologi, beteendevetenskap, sociologi, psykiatri. Referenser från ca 2500 tidskrifter. Innehåller även referenser till bokkapitel och rapporter.
     Länk när du sitter på SHH eller är inloggad via VPN. Rekommenderas. (
Välj först EBSCOhost Web. Välj sedan databas).
     Länk utanför SHH. Kräver inloggning, se Manual för Ebsco ovan. 

PubMed - innehåller Medline - medicin, omvårdnad & odontologi. Logga in din dator via VPN-uppkoppling först för tillgång till fler elektroniska artiklar.
     Svensk MeSH - översättning av MeSH-termer 
     MeSH - Original MeSH på engelska

     Manual för att logga in via Get it @ Sophiahemmet Högskola

Sage Research Methods  ger tillgång till 750 e-böcker och referenstitlar inom forskningsmetodik, inklusive samlingen "little green books" med 170+ titlar inom kvantitativ metod. Även 25+ videos och 300+ artiklar 

SveMed+ - medicin, skandinaviskt material
     Thesaurus: Svensk MeSH - eng, sve 
     Manual: Sökhjälp

Svensk MeSH - översättning av MeSH-termer / Karolinska institutets bibliotek

SwePubnationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Web of Science - innehåller tre databaser: Arts & Humanities Citation Index - AHCI (humanistiska tidskriftsartiklar), Social Sciences Citation Index - SSCI (samhällsvetenskapliga tidskriftsartiklar) och Science Citation Index - SCI (naturvetenskapliga/tekniska/medicinska tidskriftsartiklar).
      Tillgänglig endast från SHH:s nätverk eller via VPN


Statistik och författningar

Statistikdatabasen Statistiska centralbyrån - SCB.
Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS)
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS)
Statistik och analys - Universitetskanslerämbetet (fd Högskoleverket)

 

 


Skriv ut  Skriv ut
Aktuellt

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.