SHH LOGO
SHH LOGO

Om vetenskapliga artiklar

I en vetenskaplig artikel publiceras resultatet från ett forskningsarbete. Tidskrifter som strävar efter vetenskaplig status har en grupp s.k. granskare (eng. referees) som granskar artikeln innan den publiceras. Artiklarna är då "peer-reviewed".
Läs mer i Vad är en vetenskaplig artikel? / Karolinska institutets bibliotek

Hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift använder granskare (peer-reviewed)

  • Vid databassökning i CINAHL complete via Ebsco, kan Du ange som begränsningsmöjlighet (=refine results) att tidskriften ska vara peer-reviewed. Då utförs sökningen enbart bland artiklar som publicerats i tidskrifter som uppgett att de använder granskare.
    I PubMed finns inte den möjligheten. Läs mer om Peer-reviewed /refereed journals i PubMed.

  • Tidskrifterna anger själva i varje nummer sina regler för antagningsförfarande av artiklar. Länkar till ca 3500 tidskrifters författarinstruktioner finns förtecknade här. 
     
  • I biblioteket finns hjälpmedel för att ta reda på om en tidskrift är vetenskaplig. Kontakta informationsdisken om du vill ha hjälp. 

    Observera att även om tidskriften bedöms vara peer-reviewed, behöver inte allt material i tidskriften vara av digniteten peer-reviewed. Tidskriften kan t.ex innehålla redaktionsmaterial (editorials), kommentarer, bokrecensioner et c !

 

 
 

 


Skriv ut  Skriv ut
Aktuellt

Öppettider:

12/6-30/6 Öppet 9-15

3/7-6/8 STÄNGT

7/8-18/8 Öppet 9-15

Fr o m 21/8 Ordinarie öppettider

Ordinarie öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.