SHH LOGO
SHH LOGO

Carina Lundh Hagelin
Titel: Leg. Sjuksköterska, specialiserad i onkologi med inriktning palliativ vård, diplomerad i palliativ omvårdnad, Med dr, Docent
Anställd som: Högskolelektor
Telefon: 08-406 28 91
E-post: carina.lundhhagelin@shh.se
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0197-9121
Disputationsår: 2008

Avhandlingens titel
Fatigue in patients with advanced cancer – aspects of assessment and measurements.

Pågående projekt 
Pågående forskning bedrivs inom fältet för palliativ vård och den palliativa vårdens utmaningar. Fokus är att palliativ vård ska kunna ges till alla där behov finns oavsett sjukdomsdiagnos eller vårdområde. Utifrån detta pågår studier kring hur samarbete mellan olika professioner och teamets funktion påverkar den palliativa vården. Olika symtom kan många gånger förekomma vid avancerad sjukdom, däribland är fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) ett vanligt förekommande och mycket besvärande symtom. Studier kring fatigue bedrivs där målet är att erhålla förklaringar för betydelsen av fatigue, samt att kartlägga och finna möjliga interventioner för patienter med cancersjukdom med fatigue. Andra besvärande symtom vid cancersjukdom behöver identifieras för att kunna behandlas så bra som möjligt. Att göra detta på ett personcentrerat sätt ligger i fokus för pågående studier. Vidare bedrivs studier kring sömn och aktivitet hos människor med svår sjukdom inom både palliativ vård och vård och omsorgsboende. Att arbeta med palliativ vård är komplext och krävande på olika sätt. Forskning bedrivs genom en longitudinell multicenterstudie studie kring sjuksköterskestudenters uppfattning om vård av döende.

Bihandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Lena Axelsson. Avhandlingens titel: Living with haemodialysis when approaching end of life – patients’ and close relatives’ experiences, KI, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad. Disputationsår: 2013

Anna Swall. Avhandlingens titel: Being in the present - The meaning of the interaction between older persons with Alzheimer's disease and a therapy dog. Disputationsår: 2015

Huvudhandledare för samt titel på avhandlingen och disputationsår
Anna Klarare. Avhandlingens titel: Specialized palliative care home teams: complementary perspectives of team functions and influences on patient and families. Disputationsår: 2016

Publikationer

Senaste publikationer (DiVA)
Klicka på länken för att se posten i DiVA.

    - Fler publikationer (DiVA)