SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Akutsjukvård III, 7,5 hp (halvfart)

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.


Kursinnehåll
- Akuta tillstånd inom pediatrik, geriatrik och psykiatri
- Personcentrerad omvårdnad
- Bemötande av våldsutsatta personer
- Kommunikation
- Triage-modeller
- Etnicitet
- Genusperspektiv
- Omhändertagandet av avliden
- Organdonation


Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.


Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-03-26 - 2018-06-01

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-03-26 - 2018-06-01
Sista anmälningsdag 2018-03-12

Information

 

Anders Rüter, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut